C1000 WINKELPERSONEEL

Verantwoordelijk voor: concept & art direction

De samenstelling van supermarktpersoneel wordt grotendeels bepaald door de wijk/omgeving waar de supermart is gevestigd. Daarom meerdere versies van eenzelfde uiting, met een gevarieerde culturele samenstelling. Ondernemers konden de poster kiezen die het beste bij hun supermarkt pastte. Creëert herkenbaarheid bij de doelgroep (en in dit geval ook hun ouders) en sluit altijd perfect aan bij de verstigingsplaats.

Date:???
Client:C1000 WINKELPERSONEEL
Category:Print
View Project

Share

BLOG

© 2017 Theo Nieveen. Web development by Lavinci